सदैव पूर्व या दक्षिण शिर गरेर सुत्नुपर्दछ । पूर्व शिर गरेर सुत्नाले विद्या प्राप्त हुन्छ भने दक्षिण शिर गरेर सुत्नाले धन र आयुको वृद्धि हुन्छ ।

सदैव पूर्व या दक्षिण शिर गरेर सुत्नुपर्दछ । पूर्व शिर गरेर सुत्नाले विद्या प्राप्त हुन्छ भने दक्षिण शिर गरेर सुत्नाले धन र आयुको वृद्धि हुन्छ । पश्चिम शिर गरेर सुत्दा प्रबल चिन्ता उत्पन्न हुन्छ भने उत्तर शिर गरेर सुत्नाले हानि एवम् मृत्यु अर्थात् आयु क्षीण भएर जान्छ । (प्राक्शिरः शयने विद्याद्धनमायुश्च दक्षिणे । पश्चिमे प्रबला चिन्ता हानिमृत्युरथोत्तरे ।। भगवंतभास्कर, आचारमयूख)

घोप्टो परेर, नाङ्गै भएर, अर्काको ओछ्यानमा, भाँचिएको खाटमा र मानिस नभएको एक्लो घरमा सुत्नुहुँदैन ।(अवाङ्मुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने क्वचित् । न भग्नायान्तु खट्वायां शून्यागारे तथैव च ।। लघुव्याससंहिता २ । ८८—८९)

निद्राको समयमा मुखबाट ताम्बुल, सूर्ती, खैनी, ओछ्यानबाट विपरीत लिङ्गी, निधारबाट टीका र शिरमा लगाइएको फुल निकालेर सुत्नुपर्दछ ।( निद्राकाले ताम्बूलं मुखात् स्त्रियं शयनाद् भालात्तिलकं शिरसः पुष्पं च त्यजेत् । धर्मसिन्धु ३ पू., क्षुद्रकाल)

जो निदाउँदा निदाउँदै गर्दा घाम डुब्छ र घाम उदाउँछ, ऊ भयानक पापको भागी हुन्छ र विनाप्रायश्चित्त शुद्ध हुँदैन । (सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोभ्युदितश्च यः । प्रायश्चित्तम कुर्वाणो युक्त स्यान्महतैनसा ।। भविष्यपुराण, ब्राह्म. ४।३८)

दिउँसो र साँझमा जो निदाउँछ र स्त्री सहवास गर्दछ, ऊ सात जन्मसम्म रोगी र दरिद्र हुन्छ । (दिवसे सन्ध्ययोर्निद्रां स्त्रीसम्भोगं करोति यः । सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रः सप्तजन्मसु ।।(ब्रह्मवैवर्तपुराण, श्रीकृष्ण.७५।८०)