पूर्व फर्किएर भोजन गर्नाले मनुष्यको आयु बढ्दछ, दक्षिणतिर फर्किएर भोजन गर्नाले प्रेतत्वको प्राप्ति हुन्छ, पश्चिम फर्किएर खानाले मानिस रोगी हुन्छ भने उत्तर फर्किएर भोजन गर्नाले आयु र धनको प्राप्ति हुन्छ ।

दुवै हात, दुवै खुट्टा र मुख—यी पाँच अङ्ग धोइपखाली गरेर मात्र भोजन गर्नुपर्दछ । जस्ले यस्तो गर्दछ, ऊ दीर्घजीवी हुन्छ ।
(हस्तपादे मुखे चैव पञ्चाद्र्रो भोजनं चरेत् । पञ्चाद्र्रकस्तु भुञ्जानः शतं वर्षाणि जीवति । पद्मपुुराण : ५१।८८

खुट्टा सुख्खा राखेर अँध्यारोमा कहिल्यै पनि भोजन गर्नुहुँदैन । खुट्टा धोएर चिसो बनाई भोजन गर्ने मानिसले दीर्घायुलाई प्राप्त गर्दछ ।
(आद्र्रपादस्तु भुञ्जीत नाद्र्रपदस्तु संविशेत् । आद्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् ।। मनुस्मृति ४।७६, अत्रिस्मृति ५।२५—२६)

शास्त्रहरुमा मान्छेलाई दिनमा केवल दुई पटक(बिहान र बेलुका) ठोस भोजनको विधान गरिएको छ । बिचमा भोजन गर्ने कुरा छैन । जसले यस नियमलाई पालन गर्दछ, उसलाई उपवास गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ ।
( सायं प्रातर्मनुष्याणामशनं वेदनिर्मितम् ।नान्तरा भोजनं दृष्टमुपवासी तदा भवेत् । महाभारत, शान्ति.१९३।१०)

साँझको समयमा भोजन गर्नुहुँदैन ।
(न सन्ध्यायां भुञ्जीत । वशिष्ठस्मृति १२।३३)

भोजन सदैव शान्त र एकान्त स्थानमा गर्नुपर्दछ ।
(कुर्याद्विहारमाहारं निर्हारं विजे सदा । शुक्रनीति ३।११२)

भोजन सधैँ पूर्व अथवा उत्तर फर्किएर गर्नुपर्दछ । पूर्व फर्किएर भोजन गर्नाले मनुष्यको आयु बढ्दछ, दक्षिणतिर फर्किएर भोजन गर्नाले प्रेतत्वको प्राप्ति हुन्छ, पश्चिम फर्किएर खानाले मानिस रोगी हुन्छ भने उत्तर फर्किएर भोजन गर्नाले आयु र धनको प्राप्ति हुन्छ ।
(प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि न चैवान्यमना नरः । विष्णुपुराण ३।११।८०)

दुवै हात, दुवै खुट्टा र मुख—यी पाँच अङ्ग धोइपखाली गरेर मात्र भोजन गर्नुपर्दछ । जस्ले यस्तो गर्दछ, ऊ दीर्घजीवी हुन्छ