कुनै पनि सिंहले सिंहलाई मारेर खाँदैन, कुनै पनि बाजले बाजलाई हमला गर्दैन । मानिस मात्र पृथ्वीमा यस्तो पशु हो, जो स्वयम् आफ्नै जातिमा मारकाट गर्दछ, एकदुईको सङ्ख्यामा होइन, लाखौँ करोडौँको सङ्ख्यामा ।— ओशो

जसले जीवको हिंसा गर्दछ, ऊ आर्य हुँदैन । सबै जीवप्रति अहिंसाको भाव राख्ने व्यक्ति नै आर्य हो ।—गौतम बुद्ध
जीवमात्रमा अहिंसाले स्वर्ग प्रदान गर्दछ । —शङ्कराचार्य
अहिंसा नै धर्म हो । यही नै जीवनको बाटो हो ।—महात्मा गान्धी
जसले फुट पार्दछ, भेद बढाउँछ, त्यही हिंसा हो । बिनोबा भावे
कष्ट पाउनेले भन्दा दिनेले धेरै व्यहोर्नुपर्दछ ।—आरन्डेल
त्यो जीवनलाई नष्ट गर्ने अधिकार हामीलाई छैन, जुन जीवनलाई बनाउने शक्ति हामीमा छैन ।—महात्मा गान्धी
मन, वचन, कर्मले कुनै पनि प्राणीलाई दुःख नपुर्याउनु अहिंसा हो । —योगदर्शन
विद्याले परम् सन्तोष दिन्छ भने अहिंसाले सुखको प्राप्ति गराउँछ । —विदुर
म बकुल्लालाई तीरको निसाना बनाउनुको साटो त्यसलाई उड्दै गरेको हेर्न चाहन्छु, सुगालाई खानुको साटो उसले गीत गाएको सुन्न चाहन्छु ।—रस्किन
जनसाधारणलाई दुःखबाट मुक्त गर्ने एउटै मात्र तत्त्व अहिंसा हो । योगदर्शन

तिमी आफ्नो शरीरबाट कसैलाई पीडित नगर ।— यजुर्वेद

सबैसँग मैत्री गर । यसो गर्दा प्राणी हत्या गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । यही नै अहिंसाको सिद्धान्तले भन्नुपर्ने विषय हो । अहिंसा नै दया हो ।—गौतम बुद्ध
आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर । जसले आफूलाई सताएको छ, त्यसको प्रार्थना गर । —इसा मसीह
तिमी आफ्नो शरीरबाट कसैलाई पीडित नगर ।— यजुर्वेद
अनेकलाई जसले एकता प्रदान गर्दछ, भिन्नताबाट अभेदलाई खोज्दछ, त्यही नै अहिंसा हो ।—बिनोबा भावे
कुनै पनि सिंहले सिंहलाई मारेर खाँदैन, कुनै पनि बाजले बाजलाई हमला गर्दैन । मानिस मात्र पृथ्वीमा यस्तो पशु हो, जो स्वयम् आफ्नै जातिमा मारकाट गर्दछ, एकदुईको सङ्ख्यामा होइन, लाखौँ करोडौँको सङ्ख्यामा ।— ओशो

कष्ट पाउनेले भन्दा दिनेले धेरै व्यहोर्नुपर्दछ ।—आरन्डेल